1_germania.png

Deutsch

Das interdisziplinäre und international ausgerichtete Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig erforscht in vergleichender Perspektive Geschichte und Kultur des Raumes zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Adria vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart. Gegenwärtig sind in mehreren Forschungsprojekten des Zentrums zirka 50 wissenschaftliche Mitarbeiter aus dem In- und Ausland tätig. In seiner Projektforschung stützt sich das GWZO auf ein dichtes Netz von Kooperationsbeziehungen mit Forschungseinrichtungen in Ostmitteleuropa, anderen Teilen Europas und Übersee.

English

The Centre for the History and Culture of East Central Europe (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas – GWZO) at the University of Leipzig is a research institute commited to international cooperation and multidisciplinary approaches. GWZO focuses on the comparative research into the history and culture of territories between the Baltic, the Black and the Adriatic Seas from the Early Middle Ages up to the present day. At present approx. 50 fellows from Germany and abroad take part in several research projects. GWZO closely cooperates with a considerable number of scholarly institutes both from East Central and Western Europe as well as other parts of the world.

Polski

Centrum Badawcze Historii i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej przy Uniwersytecie w Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas) prowadzi międzynarodowe i międzydyscyplinarne badania porównawcze nad historią i kulturą obszarów położonych między Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem, od średniowiecza do współczesności. Obecnie w Centrum pracuje około piędziesięciu pracowników nie tylko z Niemiec, ale również z innych krajów europejskich, skupionych w licznych projektach badawczych, realizowanych w ścisłej współpracy z wieloma europejskimi i pozaeuropejskimi ośrodkami naukowymi.

Česky

Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas – GWZO) při univerzitě v Lipsku je mezinárodním interdisciplinárním vědecko-výzkumným pracovištěm zaměřeným na komparativní studium historie a kultury od raného středověku po současnost na území rozkládajícím se mezi Baltickým, Černým a Jaderským mořem. Dnes zde působí na padesát vědeckých pracovníků z Německa i zahraničí. Ve své odborné činnosti se Institut opírá o hustou síť spolupracujících vědecko-výzkumných pracovišť ze středovýchodní Evropy, jakož i ostatních regionů evropského kontinentu a Zámoří.

Magyar

A Lipcsei Egyetemhez kötődő Kelet-Közép-Európai Története és Kultúrája Bölcsészettudományi Központ (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas) összehasonlító perspektívában kutatja a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Adria által határolt térség történelmét és kultúráját a korai középkortól napjainkig. Jelenleg a Központ számos kutatási projektjében mintegy ötven németországi és külföldi tudományos munkatárs vesz részt. A projektekben folyó munka során a GWZO támaszkodhat kelet-közép-európai, egyéb európai és tengerentúli kutatóintézetekkel kiépített sűrű együttműködési hálózatára.

Yкраїнська

Гуманітарний центр досліджень історії та культури Центрально-Східної Європи при Лейпцизькому  університеті (нім. «Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas – GWZO») є міжнародно-орієнтованим науково-дослідним інститутом діяльність якого зосереджена на міждисциплінарних порівняльних дослідженнях у галузі історії та культури країн і регіонів між Балтійським, Чорним  та Адріатичним морем  від раннього Середньовіччя й до сьогодення. На сьогодні, у різноманітних науково-дослідницьких проектах центру  задіяно близько 50 вчених та  наукових співробітників з Німеччини та зарубіжних країн. При реалізації  власних  наукових  проектів, GWZO  тісно співпрацює з мережею  науково-дослідницьких установ  та  інституцій зі Східної, Центральної  та Західної Європи й інших частин світу.

 Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (BMBF) fördert in den Jahren 2014–2019 das Forschungsprogramm des GWZO in insgesamt elf Projektgruppen, die auf vier Forschungscluster verteilt sind.

mehr über das neue Forschungsprogrammgwzo-pfeil
| Aktuelle Stellenausschreibung gwzo-pfeil
BMBF CMYK Gef de
Mitwochsvorträge des GWZO | Wintersemester 2015/16

Aktuelle Forschungen zur Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Vorträge von Mitarbeitern und Kooperationspartnern des GWZO
| Programm

Zeit: Mittwochs, 17.00 Uhr c.t., Beginn: 21.10.2015
Ort:  GWZO, Specks Hof, Eingang A, 4. Etage, Konferenzraum

15 Mitwochsvortraege teaser
 
Partner des GWZO