4-Vernetzung.png

Fokt, Krzysztof (Polen) - Geschichte Mediävistik/Archäologie

Name Krzysztof Fokt
Institution Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institut für Archäologie, Universität Wrocław)
Fachgebiet Geschichte Mediävistik/Archäologie
Forschungsregion Ostmitteleuropa
Forschungsschwerpunkte
 • Geschichte der Oberlausitz
 • Grenzziehungen in der Oberlausitz im 10.-13. Jahrhundert
 • Mittelalterliche ländliche Besiedlung in Europa, mit besonderem Blick auf die Germania Slavica
Arbeitsthema am GWZO
 • Burgwälle der Ostoberlausitz im Lichte der älteren und neuesten Ausgrabungen
 • Stand und Bedürfnisse der archäologischen Forschung zum hoch- und spätmittelalterlichen ländlichen Besiedlung (Nieder)Schlesiens
Gast von/bis 22.-24.06. und 16.11.-17.12.2009
GWZO-Projektgruppe Grenz- und Kontaktzonen
E-mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Veröffentlichungen (Auswahl)
 • Osadnictwo wschodnich Górnych Łużyc w X-XIV w.: Perspektywy badań interdyscyplinarnych, [w:] Człowiek - społeczeństwo - wiara: studia interdyscyplinarne, red. B. Stawiarski, Wrocław 2008, 55-68.
 • Stanowiska średniowieczne w Pieńsku pow. Zgorzelec, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50(2008), 383-389.
 • K. Fokt / P. Zubrzycki / M. Zysnarska: Grodzisko wczesnośredniowieczne w Tylicach, pow. Zgorzelec, w świetle dotychczasowych badań, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50(2008), 371-383.
 • Badania sondażowe na wczesnośredniowiecznym grodzisku i podgrodziu w Koźlicach, pow. Zgorzelec w r. 2006, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50(2008), 361-371.
 • Lędzanie- how far from the Empire?, [w:] Byzantium, new peoples, new powers: the Byzantino-Slav contact zone, from the ninth to the fifteenth century, ed. M. Kaimakova / M. Salamon / M. Smorąg-Różycka: Byzantina et Slavica Cracoviensia, t. 5, Kraków 2007, 109-122.
 • Zagadka plemion znad Bugu, Sanu, Dniestru i Styru, Przegląd Historyczny 45(2004), 441-456.
 • Zagozd- terra incognita polskiej mediewistyki, Studenckie Zeszyty Historyczne, z. 6, Studenckie Zeszyty Naukowe UJ, z. 14, Kraków 2004, 69-76.
 • Biali Chorwaci w Karantanii, Studenckie Zeszyty Historyczne, z. 5, Studenckie Zeszyty Naukowe UJ, z. 14, Kraków 2004, 11-22.
 • Chorwacja północna- między rzeczywistością, hipotezą i legendą, Acta Archaeologica Carpathica 38(2003), 137-155.
 • Serbowie w najdawniejszym podziale Słowiańszczyzny, Slavia Antiqua 44(2003), 9-32.
 • Szlacheccy dobrodzieje krakowskich dominikanów od połowy XIV wieku do roku 1462, Nasza Przeszłość 95(2001), 105-134.